پایگاه اطلاع رسانی استاد یزدانپناه

درخواست تماس       تلفن: (98) -----------  گفتگو با ما

دستور العمل های سلوکی (دستور نماز جماعت سید علی آقا قاضی طباطبایی)

متن صدا

خلاصه زاد السالک مرحوم فیض کاشانی

از امورى كه سالك را لا بد است از آن، و اخلال به آن به هيچ وجه جائز نيست بعد از تحصيل عقايد حقّه، بيست و پنج چيز است:

اوّل: محافظت بر صلوات خَمس، 

دوم: محافظت بر نماز جمعه و عيدين و آيات،‏ 

سيوم: محافظت بر نماز معهوده ی رواتب يوميّه‏ 

چهارم: محافظت بر صوم ماه رمضان‏ و تكميل آن، 

پنجم: محافظت بر صوم سنت‏ 

ششم:محافظت بر زکات 

هفتم: محافظت بر انفاق حق معلوم از مال، 

هشتم: محافظت بر حَجَّة الاسلام‏ 

نهم: زيارت قبور مقدسه پيغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام‏ 

دهم: محافظت بر حقوق اِخوان‏ 

يازدهم: تدارك نمودن هر چه از مذكورات فوت شده باشد وقتى كه متنبّه شده باشد مَهما اَمكَن.

دوازدهم: اخلاق مذمومه مثل كبر و بخل و حسد و نحو آن را از خود سلب كردن‏ 

سيزدهم: ترك مَنهيّات جملةً، 

چهاردهم: ترك شبهات‏ 

پانزدهم: در« مَا لَا يُعْنَى[1]» خوض نكردن‏ 

شانزدهم: كم خوردن و كم خفتن و كم گفتن‏ را شعار خود ساختن، كه‏دخل تمام در تنوير قلب دارد.

هفدهم: هر روز قدرى از قرآن تلاوت كردن‏ 

هيجدهم: قدرى از اذكار و دعوات وِرد خود ساختن در اوقات معيّنه‏ 

نوزدهم: صحبت عالم و سؤال از او 

بيستم: با مردمان به حُسن خُلق و مباسطت مباشرت كردن‏ 

بيست و يكم: صدق در اقوال و افعال را شعار خود ساختن.

بيست و دوم: توكّل بر حق تعالى كردن در همه امور، 

بيست و سيوم: بر جفاى اهل و متعلّقان صبر كردن‏ 

بيست و چهارم: امر به معروف و نهى از منكر 

بيست و پنجم: اوقات خود را ضبط كردن 

اين است آنچه از ائمه معصومين- عليهم السلام- به ما رسيده كه خود مى‏ كرده ‏اند و ديگران را فرموده ‏اند


 


[1] کارهای بیهوده و بی فائده