پایگاه اطلاع رسانی استاد یزدانپناه

درخواست تماس       تلفن: (98) -----------  گفتگو با ما

نقل قول علامه طباطبایی از مرحوم سید علی آقا قاضی طباطبایی